Cisplatin ebewe - infusioonilahuse kontsentraat (1mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L01XA01
Toimeaine: tsisplatiin
Tootja: Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG