Brediwal - õhukese polümeerikattega tablett (7,5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C01EB17
Toimeaine: ivabradiin
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.